Taisyklės ir sąlygos

1.Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo - pardavimo taisyklės sudarytos vadovaujantis LR ūkio ministro įsakymu 2001m. rugpjūčio 17d. Nr.258 " Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų tiekimo kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo", LR ūkio ministro 2001m. birželio 29d. įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir kitais LR teisės aktais.

1.2. Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau "Taisyklės") nustato  meitankosmetika.lt  tinklapio administratoriaus MB MEITANA įmonės kodas 305862634 (toliau- Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau - Pirkėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje  meitankosmetika.lt

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs teisingus duomenis (vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefoną, el.paštą) pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Patvirtinti užsakymą", o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el.paštu.

2.Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Pirkėjas,naudodamasis  meitankosmetika.lt internetine parduotuve,sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklemis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

2.2. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes  meitankosmetika.lt  internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties su  meitankosmetika.lt  internetine parduotuve per keturiolika darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos,pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu info@meitankosmetika.lt  arba telefonu +370 672 12345.

2.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

2.5. Pirkėjas įsipareigoja savo paskyroje nurodyti teisingus savo kontaktinius duomenis - vardą,pavardę,pristatymo adresą,telefoną,elektroninio pašto adresą.

2.6. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys,pateikti užregistruotoje paskyroje,Pirkėjas privalo juos atnaujinti.

2.7. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.Praradęs prisijungimo duomenis,privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

3.Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis  meitankosmetika.lt  internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją,nurodytą  meitankosmetika.lt  internetinėje parduotuvės registracijos formoje.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja per keturiolika dienų atsiimti daiktą ir grąžinti Pirkėjui už jį sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo - pardavimo sutarties.

3.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles.Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.

4.Prekių užsakymas

4.1. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti banko pavedimu (pinigus Pirkėjas perveda į  meitankosmetika.lt  internetinės parduotuvės savininko sąskaitą).

4.2. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti per 24h.Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą už prekes.

4.3. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per daugiau nei 24h., užsakymas atšaukiamas.

5.Prekių pristatymas

5.1. Pardavėjas užsakytas prekes supakuoja ir perduoda siuntimui Lietuvos paštui arba pristatymo tarnyboms DPD, ELpexpress per 2 darbo dienas po apmokėjimo.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti pats iš pasirinktų paštomatų DPD, Lpexpress arba Lietuvos pašto skyriuje kai tik gauna pranešimą apie gautas prekes. Tuo atveju, kai jis prekių pats atsiimti negali ,o prekės yra išsiųstos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui prekes per 3-7 darbo dienas Lietuvoje.

5.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą,jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.6. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją,jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje,jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis.

6.Prekių grąžinimas ir keitimas

6.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį,ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus,jei Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė.

6.2. Norėdamas grąžinti prekę, Pirkėjas gali tai padaryti per keturiolika dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos.

6.3. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruotu paštu arba naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis.Pirkėjas sumoka už grąžinamų prekių siuntimą.

6.4. Grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje,nesugadinta,nenaudota,nepraradusi prekinės išvaizdos - nenuplėštos etiketės,apsauginės plėvelės.

6.5. Jei Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.

7.Prekių kokybė

7.1. meitankosmetika.lt  internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių meitankosmetika.lt internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva,forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio,formų ir spalvos.

8.Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

8.1. Pirkėjas atsako už savo paskyros prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.

8.2. Pardavėjas neatsako už atsiradusius padarinius,jei Pirkėjas nepateikia tikslių ir teisingų asmens duomenų paskyros registracijos formoje.

8.3. Prieš registruodamas paskyrą meitankosmetika.lt internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas atsako už tai,kad perskaitė ir susipažino su šiomis Taisyklėmis.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės jei Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.

9.Baigiamosios nuostatos

9.1. Visi nesutarimai,kilę dėl šių Taisyklių vykdymo,sprendžiami derybų būdu.Nepavykus susitarti,ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.